Vstup pro partnery
Telefon 8 - 18 hod
+420 606 612 654

Operační program Zaměstnanost

Zpět

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Název projektu: SSP COMPANY s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013151
Cíl projektu:
podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti
Datum zahájení realizace projektu: 01. 08. 2020

Aktualizace č.1.:
V 1. monitorovacím období od 1.8. do 31.1.2021 Příjemce realizoval 17 vzdělávacích kurzů z oblasti Měkkých a manažerských dovedností, kterých se celkem zúčastnilo 32 zaměstnanců. Celkově Příjemce proškolil 2845,5 osobohodin. Další školení budou realizována dle aktuálních možností a potřeb Příjemce.

Aktualizace č.2.:
Ve 2. monitorovacím období od 1.2. do 31.7.2021 společnost nerealizovala žádná školení, a to i díky opatřením vlády v rámci COVID 19. Předpokládáme, že následující období bude v tomto ohledu již lepší a že tedy budeme moci naplánovat a realizovat další vzdělávací aktivity pro naše zaměstnance.

Aktualizace č.3.:
V daném monitorovacím období od 1.8.2021 do 31.1.2022 realizoval Příjemce 5 kurzů z oblasti Měkkých a manažerských dovedností, kterých se zúčastnilo 12 zaměstnanců. Příjemce tak proškolil dalších 960 osobohodin.

Aktualizace č.4.:
V daném monitorovacím období od 1.2.2022 do 31.7.2022 nebyl projekt realizován.


Název programu: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Výzva: 03_16_043 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Název projektu: SSP COMPANY s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004693
Cíl projektu:
podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti
Datum zahájení realizace projektu: 01. 02. 2017
Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 01. 2019
Aktuálně:
Výše uvedený projekt zaměřený na podporu profesního vzdělávání našich zaměstnanců byl 31.1.2019 úspěšně ukončen. Všechny předepsané povinné indikátory byly řádně naplněny, některé i překročeny. Ze schváleného počtu 3312 osobohodin bylo řádně proškoleno 3177 osobohodin, 135 hodin zůstává nevyčerpáno.
Realizaci projektu hodnotíme velmi pozitivně, protože díky této možnosti jsme mohli našim zaměstnancům umožnit profesně růst a vzdělávat se, a to především v oblasti měkkých dovedností, které jsou pro výkon jejich pracovní pozice stěžejní.

© 2014 - 2023
SSP COMPANY S.R.O. - www.sspc.cz

KONTAKTUJE NÁS

Něco Vás zajímá nebo se chcete na cokoliv zeptat?

[Po-Pa, 8 - 18 hod]
Využíjte náš HELP LINK na čísle 606 612 654

Nechce se Vám volat?
Napište na náš email info@sspcompany.cz nebo využijte náš kontaktní formulář, my Vám během jednoho pracovního dne odpovíme.